Poplatok za vypísanie materskej

06.02.2020

Môže si odo mňa gynekológ vypýtať poplatok za vypísanie žiadosti o materské?

JUDr. Radmila Strejčková

Poplatky za vypísanie potvrdení (materská dovolenka, rodinné prídavky, ...) nesúvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale s poskytovaním sociálneho zabezpečenia po narodení dieťaťa, preto nie sú preplácané zo zdrojov zdravotného poistenia a lekár si môže za ich vypísanie požadovať úhradu. Cenník by mal mať zverejnený na prístupnom a viditeľnom mieste, napríklad vo vstupných priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia a na webovom sídle poskytovateľa, ak ho má zriadené.

Viac sa o oprávnenom či neoprávnenom výbere poplatkov u lekára dočítate aj v odpovedi ​Poplatky u lekára.


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

30%
23%
30%
18%