OZ ODOS (Otvorme dvere, otvorme srdcia)

Občianske združenie Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS) vzniklo v roku 2001. Celoslovenská organizácia ODOS združuje osoby s duševnou poruchou, ich príbuzných, odborníkov a podporovateľov.

Hlavným cieľom ODOS je prispieť ku znižovaniu stigmy a diskriminácie ľudí s duševnou poruchou a ich príbuzných. Dlhodobým cieľom je skvalitňovanie života ľudí s duševnou poruchou a dosiahnutie ich plného uplatnenia v bežnom živote na základe princípu sociálnej spravodlivosti a humanizmu. Šírením neskreslených a pravdivých informácií o duševných poruchách a ľuďoch, ktorí nimi trpia, prispieva ODOS k búraniu pretrvávajúcich mýtov a predsudkov spoločnosti voči duševne chorým. Svojimi aktivitami napomáha prekonávať bariéry medzi duševne chorými, ich rodinami a väčšinovou spoločnosťou.

Ďalšie ciele ODOS sú obhajoba práv ľudí s duševnými poruchami a ich rodinných príslušníkov (projekt pacientska advokácia) a vzdelávanie lídrov a členov regionálnych združení ODOS v oblasti zvyšovania ich právneho povedomia. ODOS podporuje činnosť svojpomocných členských organizácií v regiónoch, obnovovanie sociálnych zručností klientov psychiatrických služieb a ich sociálnych väzieb, ktoré sú veľmi dôležité pri ich opätovnom začleňovaní do spoločnosti po prepustení z psychiatrie. Následkom stigmy hrozí osobám s duševnou poruchou izolácia v ich domácom prostredí. Dôležitou súčasťou činnosti ODOS sú aktivity zamerané na rodinných príslušníkov. Organizovaním diskusií s verejnosťou a prezentáciou výtvarných a literárnych diel pacientov sa organizácia snaží prelomiť bariéry v komunikácii a búrať pretrvávajúce negatívne stereotypy o duševných poruchách vo väčšinovej spoločnosti. Chceme tak napomáhať zvyšovaniu akceptácie duševne chorých širokou verejnosťou.

ODOS je celoslovenské občianske združenie, ktoré vytvára platformu 14 regionálnych občianskych združení osôb s duševnou poruchou a piatich združení príbuzných, ktoré poskytujú sociálne služby a poradenstvo psychiatrickým klientom a profesionálov pracujúcich v oblasti duševného zdravia. Členskú základňu tvorí približne 650 osôb. Združenie ODOS má na Slovensku jednu regionálnu pobočku v Košiciach.

Kontakty:

ODOS
Ševčenkova 21
85101 Bratislava

tel.: +421 (2) 6381 5500
mobil: 0911 325 676

mail: odosba@stonline.sk

www.odos-sk.com

Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

46%
6%
8%
35%
5%