OZ Amazonky

Občianske združenie Amazonky spája ženy všetkých vekových skupín, ktoré sa liečili alebo liečia na karcinóm prsníka. Ročne len na Slovensku pribudne viac ako 2500 nových prípadov, takže o prísun „čerstvých“ pacientok žiaľ nebudeme mať asi nikdy núdzu. OZ Amazonky sa formovalo na jeseň 2013, v decembri toho istého roku oficiálne začalo svoju činnosť. Jeho prvou predsedníčkou, Amazonkou zakladateľkou, bola Mirina Hochelová – psychologička a takisto pacientka, ktorá s rakovinou prsníka napokon bojovala sedem rokov.

Amazonky v našom občianskom združení sú ženy naozaj odvážne, také, čo sa nevzdávajú, nepovažujú svoju chorobu za trest či nebodaj prekliatie a už vôbec nie za niečo, za čo sa treba hanbiť. Máme v sebe navzájom oporu. A obrovskú vďaku a pokoru – veď vieme veľmi dobre, že nebyť rakoviny, nikdy by sme sa nespoznali.

Činnosť

Členky OZ Amazonky sú nesmierne akčné. Stretávajú sa nielen na prednáškach s onkológmi, rádiológmi či odborníkmi na zdravé stravovanie, no sú spolu v intenzívnom priateľskom kontakte. V občianskom združení môžu využívať služby osobného trénera, terapiu Cesta aj psychologické poradenstvo, vymieňajú si navzájom informácie týkajúce sa zmeneného sociálneho statusu v čase choroby a po nej. „Staré“ členky pomáhajú novým, čerstvým pacientkam, ktoré prichádzajú do Amazoniek len so základnými informáciami.

OZ Amazonky sa angažuje vo sfunkčnení skríningu na Slovensku aj v zlepšovaní kvality života metastatických pacientok, jeho členky pravidelne navštevujú onkologické konferencie a konferencie zamerané na spoluprácu pacientskych organizácií na európskej úrovni (Europa Donna). Amazonky vyvíjajú aj vlastnú vydavateľskú činnosť.

Oceňujú aj zatiaľ krátku, ale intenzívnu spoluprácu s AOPP. S pomocou Asociácie na ochranu práv pacientov SR sa Amazonkám podarilo dosiahnuť schválenie liečby liekom na výnimku, ktorý zdravotná poisťovňa pôvodne nechcela pacientke uhradiť.

Kontakt:

OZ Amazonky

Námestie SNP 13

811 06 Bratislava

www.ozamazonky.sk

www.facebook.com/OZ-Amazonky

mail: rok.amazonky@gmail.com

telefón: 0948 352 592

Viete, čo je stratifikácia nemocníc?

50%
15%
17%
18%