InkoFórum

Kto by už chcel rozprávať o úniku moču?

My chceme. Sme občianske združenie InkoFórum. Sme je dobrovoľnou, nezávislou pacientskou organizáciou zameranou na pomoc osobám trpiacim inkontinenciou. Naším cieľom je, aby sa každý cítil prirodzene, keď o úniku moču bude rozprávať.  Únik moču = inkontinencia. Mnohí ľudia si mylne myslia, že inkontinencia „sa stane“, keď človek dosiahne určitý vek.

Mali by ste však vedieť, že únik moču je síce veľmi bežný, je možné ho riešiť ale nie je prirodzenou súčasťou starnutia.

Na Slovensku trpí rôznymi formami úniku moču viac ako 500 000 ľudí! Najčastejšími príčinami sú oslabenie svalov panvového dna po pôrode, v menopauze, tiež operácie prostaty u mužov, obezita, nesprávny životný štýl (málo pohybu, dvíhanie ťažkých predmetov, atď.).

Naša história sa datuje od roku 2006, kedy OZ InkoFórum vzniklo s cieľom zastupovať záujmy pacientov trpiacich únikom moču.

Aký je náš hlavný obsah činnosti?

  • poskytujeme poradenstvo novým pacientom, ktorým práve bolo diagnostikované dané ochorenie,
  • informujeme pacientov o novinkách v zdravotnej starostlivosti,
  • prispievame svojimi skúsenosťami a radami do legislatívneho procesu,
  • nadväzujeme spoluprácu medzi lekármi a pacientmi aj vďake aktívnej existencii nášho Odborného výboru, ktorého predsedom je prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.,
  • šírime osvetu o danom ochorení na verejnosti...

Zároveň tvoríme Fórum na výmenu skúseností, informácií, odporúčaní ako aj na diskusiu.

Pridajte sa k nám. Jednotný a silný hlas pacienta má zmysel. Navzájom si dokážeme pomôcť, poradiť ako aj zaujať jasné stanovisko k veciam, ktoré sa nás týkajú. Prihlášku nájdete na www.inkoforum.sk. Tiež nás môžete sledovať na Facebooku.

Od roku 2013 sme členom AOPP. Vďaka členstvu máme možnosť zúčastňovať sa školení a seminárov. Tiež sme tu spoznali množstvo inšpiratívnych a dobrých ľudí, v ktorých záujme je zlepšovať postavenie pacienta a svojich členov v rámci zdravotného a sociálneho systému. S niektorými z nich sme nadviazali spoluprácu prostredníctvom výmeny informácií o úniku moču, nakoľko táto problematika sa ich týka (napr. diabetici, reumatici alebo pacienti so sklerózou multiplex). AOPP spolu s niektorými členmi nám pomohli podporiť naše podnety adresované Ministerstvu zdravotníctva, v ktorých sme upozorňovali na nekoncepčné rozhodnutia, ktoré by mohli mať za následok zhoršenie dostupnosti zdravotníckych pomôcok pre pacientov s únikom moču. AOPP ako organizácia sa tiež profesionalizuje a členstvo v nej vidím ako obojstranne veľmi prospešné.

Kontakty:

Ing. Marica Laščeková

www.inkoforum.sk

info@inkoforum.sk

Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

46%
6%
8%
35%
5%