HANS


HANS je celoslovenské občianske združenie jednotlivcov a rodín s Aspergerovým syndrómom (AS) a vysokofunkčným autizmom (VFA). Vzniklo preto, lebo sme ako rodičia detí s AS a VFA pociťovali potrebu mať spoločný hlas a prispieť k riešeniu situácie ľudí s ťažkosťami v sociálnych vzťahoch a komunikácii a s odlišným vnímaním sveta. Našimi garantmi sú Mgr. Jánošíková, PhD, Mgr. Okenicová (Andreas) a Mgr. Martinková (CENADA).

Vznikli sme, aby sme stavali mosty medzi dvoma svetmi. S citlivým prístupom a porozumením dokážu naše deti a dospelí s AS a VFA byť prínosom pre spoločnosť a obohatia svet svojou jedinečnosťou. Potrebujú pochopenie a podporu v školách, v zamestnaní a pri hľadaní spoločenského uplatnenia, aby mohli rozvíjať svoje talenty a schopnosti. Naše rodiny potrebujú pomoc v zložitej sociálnej situácii, včasnú diagnostiku a kvalitné terapeutické a odľahčovacie služby. My všetci potrebujeme prijatie väčšinovou spoločnosťou. Inšpirujeme sa našimi deťmi a dospelými s AS a VFA a ako rodičia spolu s  odbornými garantmi a spolupracovníkmi chceme prinášať potrebné informácie, zastupovať záujmy našich ľudí a hľadať riešenie na každý boľavý problém vzájomného spolužitia.

Otvárame postupne regionálne centrá v rôznych lokalitách. Prvé vzniklo vo Zvolene vo februári 2017: organizujeme pravidelné voľnočasové aktivity, stretnutia rodín, stretnutia s odborníkmi a zaujímavými osobnosťami, podporné skupiny, školenia pre učiteľov, terapie (arteterapia, muzikoterapia, kanisterapia, tanečno - pohybová terapia).Chceme pravidelne organizovať rodinné letné tábory s odstupňovaným programom podľa potrieb detí a ich samostatnosti. Plánujeme tiež pripravovať regionálne konferencie a okrúhle stoly najmä pre rodičov a pre všetkých zainteresovaných – potrebujeme detailne zmapovať situáciu, získať podporu od širokej základne pre presadzovanie zmien v legislatíve a praxi.

Sme tu pre vás a naše špeciálne deti aj pre dospelých.

Kontakty

Viera Hincová
predsedníčka OZ HANS

0905 541 260

oz.as.hans@gmail.com

Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

46%
5%
9%
35%
5%