Základný kurz certifikačnej prípravy Farmakoekonomika I.

08.11.2019 | 8:00 am - 4:30 pm

​Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU vás pozýva na absolvovanie základného kurzu certifikačnej prípravy pod názvom Farmakoekonomika I. Dvojdňové podujatie sa uskutoční 7. a 8. novembra 2019 v Bratislave.

Vzdelávacia aktivita Farmakoekonomika I. je organizovaná v spolupráci OFEaLP UFKEF LF SZU, SSFE SLS, SSKF SLS.

Absolvovanie kurzu predstavuje jednu zo základných podmienok pre splnenie predpokladu prihlásiť sa na certifikačnú skúšku a získať certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti Farmakoekonomika.

Program podujatia nájdete ​tu. V prípade záujmu o účasť na podujatí, prosím, pošlite vyplnenú ​​prihlášku na emailovú adresu ivana.lukacova@szu.sk.


Ako ovplyvnila zmena zákona predpisovanie vašich liekov?

29%
54%
7%
5%
4%