Seminár venovaný téme dlhodobej starostlivosti na Slovensku v Banskej Bystrici

21.02.2019 | 8:30 am - 2:00 pm

Poskytovanie dlhodobej starostlivosti na Slovensku má viacero problematických oblastí a doposiaľ neexistuje jednotná stratégia, ktorá by zadefinovala kompetencie, štandardy zdravotno-sociálnej starostlivosti, manažment odkázaných osôb, koordinovanie poskytovania dlhodobej starostlivosti či meranie kvality v tomto procese. 


Téme dlhodobej starostlivosti a príprave Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku 

​sa preto budeme venovať aj v rámci seminárov, na ktoré vás týmto srdečne pozývame. Veríme, že vaše skúsenosti budú pre nás prínosom pri presadzovaní pozitívnych zmien v tejto oblasti. Podeľte sa s nami o ne a príďte ​​do Hotela Lux na Námestie Slobody 2 Banskej Bystrici 


vo štvrtok 21. 2. 2019 (odborná verejnosť) a v piatok 22. 2. 2019 (laická verejnosť)


Tešíme sa na vás.


Účasť na seminároch je bezplatná. Z kapacitných dôvodoch vás však prosíme, aby ste v prípade záujmu ​potvrdili svoju účasť mailom na helena.valcekova@aopp.sk alebo telefonicky na čísle 0910 904 634.


Program semináru pre odbornú a laickú verejnosť:


Na aktualizácii a pripomienkovaní návrhu  Stratégie dlhodobej starostlivosti sa podieľa: Asociácia na ochranu práv pacientov SR so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe memoranda o spolupráci. Semináre sa realizujú v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík financované z ESF / OP Efektívna verejná správa.Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

30%
23%
30%
18%