OZ Turčianske Venuše: Rozoznáte zápal pľúc

21.11.2018 | 4:00 pm - 5:30 pm

​​Stretnutie s pani doktorkou MUDr. Kavcovou na tému "Rozoznáte zápal pľúc? - príznaky a diagnostika" je súčasťou vzdelávacieho cyklu určeného pre členky občianskeho združenia Turčianske Venuše. Podujatie začne o 16.00 hod. v malej zasadačke na Thurzovej 16 v Martine a potrvá cca poldruha hodiny. Odborným garantom je MUDr. Elena Kavcová, lekárka Univerzitnej nemocnice v Martine a spolupracovníčka Jesseniovej Lekárskej fakulty UK v Martine, členka Ligy proti rakovine. Po  krátkej prednáške bude odpovedať na otázky zúčastnených. 


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

30%
23%
30%
18%