V Bratislave sa diskutovalo o dostupnosti medicínskych technológií a perspektíve pacientov na Slovensku

17.06.2019
article_457

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED zorganizovala 12. júna v hoteli NH Gate One v Bratislave konferenciu na tému „Medicínske technológie v perspektíve slovenského zdravotníctva“. Na stretnutie, ktoré sa konalo pri príležitosti osláv jej 20. výročia založenia, boli prizvaní aj zástupcovia pacientov. "Veľmi si vážime záujem o názory pacientov, ako aj vytvorený priestor na diskusiu k aktuálnym problémom v zdravotníctve," uviedla prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR PhDr. Mária Lévyová.​​​​

Konferencia bola zložená z diskusných panelov s významnými hosťami z ministerstva zdravotníctva, so zástupcami zdravotných poisťovní, Univerzitnej nemocnice Bratislava, Prešovskej univerzity a pacientskeho združenia. V diskusnom bloku na tému "Pacient na prvom mieste? Alebo aká je na Slovensku dostupnosť medicínskych technológií pre pacientov?" vystúpila spolu s ministerstvom zdravotníctva, spoločnosťou SK+MED a VšZP aj prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov. Príbehy pacientov, ktorí vďaka inováciám a medicínskym technológiám žijú kvalitnejší a plnohodnotnejší život, odzneli v paneli na tému "Perspektívy pacienta na Slovensku" zástupkyňou občianskeho združenia SLOVILCO Ing. Evou Benžovou, prezidentom OZ Sekunda pre život a zároveň druhým viceprezidentom AOPP  Mgr. Richardom Fidesom. Prešovskú univerzitu reprezentovala PhDr. Beata Grešš Halász a SK+MED Ing. Katarína Danková, PhD., MHA. 


Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

6%
28%
56%
11%