Staňte sa aj vy pacientskymi odborníkmi v systéme zdravotného a sociálneho zabezpečenia

01.08.2019
article_463


Chcete aj vy zlepšiť dostupnosť kvalitnej liečby pre pacientov?

Počuli ste už o situácii, kedy pacient nedostal liek alebo liečbu, ktorú mu lekár odporučil?

Viete, prečo sa to stalo?

Viete, prečo nie sú niektoré lieky na Slovensku dostupné?​

Viete, aké sú možnosti pacienta zabezpečiť si svoju liečbu?


Pripravili sme pre vás už druhý odborný vzdelávací cyklus, ktorého cieľom je objasniť procesy, ktorými sa zdravotná starostlivosť, vrátane liekov, dostáva k pacientovi. Naučíme vás porozumieť, aké úkony vedú k dostupnosti liečby. Ukážeme vám legislatívu, cenotvorbu aj systém hradenia, úlohy jednotlivých hráčov v zdravotníckom sektore. Renomovaní ekonómovia vám vysvetlia princípy tvorby a rozdeľovania ekonomických zdrojov, aké limity majú verejné zdroje v zdravotníctve a akú úlohu môže zohrať pacient pri rozdeľovaní zdrojov.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je vhodný pre predstaviteľov pacientskych organizácií, ktorí majú ambíciu podieľať sa na systémovom zlepšení postavenia a vplyvu pacienta na Slovensku. Predpokladom pre absolvovanie kurzu je základný prehľad o fungovaní štátu a ochota a pripravenosť vzdelávať sa o systéme slovenského zdravotníctva.

Kto kurz organizuje?

Kurz pripravili naši odborníci v rámci Európskej akadémia vzdelávania pacientov EUPATI, pedagógovia zo Slovenskej akadémie vzdelaného pacienta na Slovenskej zdravotníckej univerzite a ďalší odborníci zo súkromných aj verejných inštitúcií. V lektorskom zbore sú lekári, farmaceuti, ekonómovia, výskumní a pedagogickí pracovníci, právnici, sociálni pracovníci aj sestry a iní odborníci.

Podmienky účasti

Minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou - zdravotný stav umožňujúci absolvovať v Bratislave 4x2 dni vzdelávacích aktivít - motivácia, ochota študovať a rozvíjať svoje vedomosti a schopnosti - aktívna účasť na činnosti svojej pacientskej organizácie.​​

Čo potrebujem k účasti a koľko ma to bude stáť?

  • Kurz je bezplatný, bude prebiehať v roku 2019 a 2020. Potrebujete len snahu a svoj čas.
  • Rozsah vzdelávacieho kurzu sú 4 x 2 dni (spolu 52 hodín výučby) a 18 hodín príprava na semináre.
  • Vyžaduje sa spracovanie záverečnej práce študenta a jej prezentácia - váš aktívny vstup formou prednášky z oblasti zvládania vášho ochorenia, pacientskej organizácie.
  • Organizátor vám vytvorí ekonomické podmienky účasti. Zabezpečí v plnej výške cestovné, stravu a ubytovanie.

Ako kurz prebieha v praxi

Kurz pozostáva z klasických prednášok, interaktívnych workshopov, webinárov, samoštúdia a vašej záverečnej práce. Kurz je ukončený obhajobou záverečnej seminárnej práce študenta a slávnostným odovzdaním absolventského certifikátu. Začína sa vždy v piatok ráno a končí v sobotu dopoludnia. Rešpektujeme zdravotné limity našich študentov – je dostatok prestávok na občerstvenie a odpočinok. Organizátori vám môžu prideliť na začiatku kurzu „mentora“, ktorý vás bude sprevádzať celým kurzom, konzultovať s vami vašu záverečnú prácu a aj iným vhodným spôsobom vás podporovať.

Počet miest je obmedzený, organizátori sa s vami spoja na základe vašej prihlášky, ktorú nájdete ​tu.


Termín prvého seminára: 4. - 5. 10. 2019 v Bratislave

Miesto: Hotel SET, Bratislava

Po absolvovaní tohto vzdelávacieho kurzu máte príležitosť:

  • Byť lídrom v aktivitách pacientskych organizácií.
  • V spolupráci s Asociáciou na ochranu práv pacientov byť relevantným partnerom v diskusiách so štátnymi a verejnými inštitúciami.
  • Poskytovať konzultácie pre štátnu a verejnú správu, farmaceutické a iné spoločnosti.
  • Zapojiť sa do nášho lektorského zboru.
  • Prednášať a publikovať na odborných konferenciách.
  • Byť nominovaný/á do komisií a orgánov a obhajovať záujmy pacientov.

Silní pacienti = Lepšie zdravotníctvo


Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

12%
13%
65%
10%