Pokrstili sme nové senior boxy

26.11.2019
article_485

​Unikátny priestor pre uvedenie najnovšej podoby Senior boxu do života opäť vytvorila nedávna Tretia celoslovenská pacientska konferencia AOPP. Originálny slovenský projekt už piaty rok prichádza na pomoc bezvládnym osobám, ktoré sa môžu ľahko ocitnúť bez včasnej a primeranej starostlivosti v riziku. 

Mnohé rodiny prežívajú pri konfrontácii s bezvládnosťou, chorobou či umieraním šok. Aby bola podpora správne cielená, tisícky balíčkov budú distribuované predovšetkým do nemocníc a manažmenty nemocníc ich následne bezplatne odovzdajú väčšinou rodinným príslušníkom pri prepustení do domácej starostlivosti. Podľa autoriek projektu Aleny Mochnáčovej a Zuzany Fabianovej je spoločným cieľom projektu redukovať riziká komplikácií v bezvládnej starobe a chorobe, dosiahnuť lepšie výsledky starostlivosti, úspech pri zvládnutí oddialiteľného úmrtia v starobe a chorobe, no tiež zmierniť utrpenie, pocity bezmocnosti, strach a beznádej pacientov a ich blízkych. Nepripravenosť rodinných príslušníkov, no tiež nedostatok informácií o možnostiach pomoci sa vzhľadom na demografický vývoj stáva čoraz frekventovanejším problémom. Tajomstvo dobrej starostlivosti sa ukrýva v komplexnom prístupe. Starostlivosť obsahuje desiatky detailov, ktoré spolu navzájom súvisia. Práve komplexnosť v prístupe k chorému môže byť podceňovaná. Zodpovedný a ľudský prístup je v starostlivosti o bezvládnych ľudí, ktorí sa často nedokážu dožadovať pomoci, mimoriadne dôležitý. Aj preto je dôležitou súčasťou každého boxu okrem mnohých užitočných darčekov tiež check list pre orientačné posúdenie kvality starostlivosti o blízkeho a tiež publikácia, ktorá ponúka návody, ako riešiť sériu bežných rizík a ťažkostí od odborníkov priamo z praxe. Projekt podporili mnohé rešpektované osobnosti, inštitúcie a spoločnosti, čím uľahčili mnohým chorým a ich blízkym ťažkú životnú situáciu. 

Úlohy krstných rodičov sa v minulých rokoch zhostili rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave, vedec, lekár, farmakológ a profesor medicíny Vladimír Krčméry a prezidentka Asociácie na ochranu práv pacienta Mária Lévyová. Najnovšiu podobu Senior boxu uviedla do života generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ľubica Hlinková, ako reprezentantka TOP partnera projektu. Prostredníctvom unikátnej spolupráce viac ako 130 filantropických spoločností a ďalších dobrovoľníkov sa v rokoch 2015 až 2019 podarilo pripraviť 12 500 balíčkov v hodnote 290 000 €. V týchto dňoch začala distribúcia ďalších 2 500 balíčkov naprieč Slovenskom.
Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

14%
17%
64%
5%