Od 1.1.2020 sa menia lekárenské pohotovostné služby

08.01.2020
article_488

​Lekárenské pohotovostné služby sa od Nového roka vrátili do stavu spred prijatia zákona 156/2018 Z.z. To znamená, že sa na pohotovostných službách dohadujú Slovenská lekárnická komora, prevádzkovatelia lekární a príslušný VÚC. Ak k takejto dohode nedôjde, pohotovostné služby nariadi príslušný VÚC.

„Dostali sa k nám podnety niektorých lekární, že ich služby využíva verejnosť v čase nariadenej pohotovosti málo. Majú preto neraz otvorené do 22:30 alebo počas sviatkov zbytočne,“ hovorí Mária Léyová, prezidentka AOPP. Dôvodom je, že tieto lekárne sú od ambulantných pohotovostí a urgentov vzdialené aj niekoľko kilometrov. „Je mimoriadne dôležité, aby zriaďovatelia VÚC, aj samotní prevádzkovatelia, pristupovali k zabezpečovaniu lekárenských pohotovostných služieb zodpovedne a so zreteľom na samotného pacienta,“ upozorňuje Lévyová. Ako dodáva, pre pacienta je dôležité mať v prvom rade zabezpečenú lekárenskú pohotovostnú službu v blízkosti urgentu, pohotovosti, aby nemusel cestovať kvôli predpísaným liekom desiatky kilometrov.

„Pacientom odporúčame, aby si pred návštevou lekárne skontrolovali aktuálne pohotovostné služby v ich kraji,“ hovorí Lévyová.

Bližšie informácie o lekárenských pohotovostných službách nájdete na stránkach jednotlivých krajov:

Bratislavský kraj 
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
Košický kraj
Prešovský kraj
Banskobystrický kraj
Nitriansky kraj

„Situáciu okolo zmien lekárenských pohotovostných služieb budeme mapovať, a prípadné zhoršenie dostupnosti lekárenskej starostlivosti sme pripravení riešiť s kompetentnými,“ uzatvára.


Je podľa vám informovanie o opatreniach a zmenách v rámci mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu dostatočné?

40%
25%
3%
33%