Nové pravidlá parkovania v Bratislave, pacienti a invalidi.

23.05.2019
article_452

​Niekedy sa mi zdá, ako keby sme sa zavalení samými starosťami o zdravotníctvo nestíhali starať aj o iné problémy, ktoré nám sťažujú život.

Napríklad také PARKOVANIE. Čím viac sme chorí, alebo starí a chorí, čím vážnejší je náš stav, tým viac sme odkázaní na motorové vozidlo. Vlastné, rodinné, známych alebo sanitku či taxík. A odkázaní na motorové vozidlá sú často aj tí, ktorí nám pomáhajú. Lekári a lekárky, sestry a fyzioterapeuti, opatrovateľky, ošetrovatelia, každý, od koho závisí, ako a či prežijeme nasledujúci deň.

Problémy s parkovaním pred nemocnicami a inými zdravotníckymi zariadeniami sú notoricky známe. Chýbajú, alebo sú spoplatnené, alebo sú spoplatnené a aj tak ešte chýbajú, alebo sú jednoducho obsadené motoristami, ktorí nemajú nič spoločné s nemocnicou či poliklinikou, len proste niekde potrebujú parkovať.

Všetky mestá na Slovensku (a vlastne kdekoľvek na svete) hľadajú riešenie, kam upratať záplavu áut.

Vystáva otázka, do akej miery tieto parkovacie politiky zohľadňujú potreby imobilných, zdravotne ťažko postihnutých, chronicky chorých alebo jednoducho pacientov a ich rodín a ošetrovateľov, a podobne.

Keď som sa pozrel do návrhu parkovacej politiky bratislavského magistrátu (https://bratislava.sk/sk/bratislava-potrebuje-ferove-parkovanie), tak som našiel iba túto krátku zmienku v kapitole Zľavy na parkovanie: Elektromobil – zľava 50 % z hodinového parkovania v rámci regulovaných zón. Držiteľ preukazu ZŤP, ktorý má oprávnenie využiť vyhradené parkovacie miesta v zmysle vyhlášky – bezplatne na miestach vyhradených pre ZŤP, inak hodinová sadzba.

Ak naozaj nám všetkým – imobilným, invalidným, postihnutým, ťažko chorým, starým a nevládnym je venovaná iba táto jedna veta, tak niečo nie je v poriadku. Čo ma zarazilo ako prvé bolo, že podpora elektromobilov má mať vyššiu prioritu ako invalidi, zdravotne ťažko postihnutí, resp. chorí ľudia ako takí. Elektromobily totiž majú mať zľavu v rámci regulovaných zón. Invalidi nie.

Ak v Rakúsku patríte do tejto kategórie osôb, podľa ich zákona máte právo na bezplatné parkovanie neobmedzene, ak príslušné motorové vozidlo vlastníte, alebo vás ktokoľvek dopravuje na dobu, kým si vybavíte potrebné veci ako napríklad návštevu lekára (https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kfz_und_behinderung/1/Seite.1260102.html).

Ide samozrejme iba o návrhy parkovacej politiky, je ale potrebné, aby sme aj my aktívne vstúpili do procesu. Preto som ako viceprezident oslovil v mene AOPP mailom kanceláriu primátora hlavného mesta so stručnou otázkou:

Nezistili sme nič ohľadne parkovania pre pacientov, konkrétne hlavne držiteľov parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (§17 Z. č. 447/2008). Taktiež nikde sa nespomína parkovanie pre pacientov v okolí zdravotníckych a sociálnych zariadení, parkovanie osôb, ktoré návštevnou formou chodia poskytovať pomoc pacientom doma, parkovanie osôb, ktoré prepravujú alebo odprevádzajú osoby na to odkázané a podobne. Radi by sme sa dozvedeli viac, aby sme mohli informovať našich členov.


Odpoveď prišla obratom:

Dobrý deň pán Tomek, ďakujeme za zaslanie Vášho mailu. Podnetom sa zaoberáme, budeme Vás informovať o ďalšom postupe.

S pozdravom

Kancelaria primatora hlavneho mesta SR Bratislava


​Uvidíme, ako sa bude vyvíjať komunikácia, už teraz mám otázky, resp. návrhy v oblasti vydávania rezidentskej karty, vzťahu rezidenta k vozidlu, použitia fondu mobility, zliav na parkovanie, ceny rezidentskej karty, benefitov a abonentov.

Napíšte nám svoje postrehy, návrhy a skúsenosti.

Autor článku: PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., MSc.


Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

6%
28%
56%
11%