Návrh na dofinancovanie zdravotníctva považuje AOPP za diskriminačný

01.10.2020
article_528

Asociácia na ochranu práv pacientov považuje návrh Ministerstva zdravotníctva SR, na dofinancovanie zdravotnej starostlivosti cez zvýšenie základného imania vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni o 300 miliónov eur, za nespravodlivý. Štát musí dofinancovať zdravotnú starostlivosť pre všetkých pacientov, bez ohľadu na to, ktorej zdravotnej poisťovne sú poistencami.

Návrh na dofinancovanie zdravotnej starostlivosti cez zvýšenie základného imania štátnej zdravotnej poisťovne by mala vláda podľa AOPP prehodnotiť. „Sme radi, že sa vláda predsa len rozhodla riešiť kritickú finančnú situáciu v našom zdravotníctve. Spôsob, akým k tomu pristúpila, však považujeme za neštandardný a diskriminačný,“ uviedla Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP). V čase, kedy sú pacienti zneistení už tak neustále sa zvyšujúcim počtom ochorení COVID-19 a sprísňujúcimi sa opatreniami, prichádza ďalší vládny návrh, ktorý pacientom na istote rozhodne nepridáva. „Tento krok považujeme za hazardovanie so zdravím pacientov,“ doplnila.

Vláda totiž v reakcii na výpadky príjmov všetkých troch zdravotných poisťovní zo zdravotných odvodov navrhuje riešenie, ktoré zabezpečí zdravotnú starostlivosť len pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Naopak, diskriminuje takmer 2,2 milióna poistencov súkromných zdravotných poisťovní. Pritom na 300 miliónov eur, vyčlenených na dofinancovanie zdravotnej starostlivosti pre poistencov štátnej zdravotnej poisťovne, sa cez dane poskladali aj poistenci súkromných poisťovní. „Považujeme za diskriminačné, ak sa štát rozhodne zo spoločných peňazí dofinancovať zdravotnú starostlivosť iba pre poistencov jednej poisťovne. Choroby si nevyberajú podľa zdravotnej poisťovne, liečbu potrebujú všetci pacienti a štát by mal na to pri prerozdeľovaní potrebných zdrojov prihliadať,“ upozorňuje Lévyová.

Z dôvodovej správy predkladaného návrhu ministerstva zdravotníctva je zrejmé, že peniaze budú použité nielen na zabezpečenie kvalitnejšej a modernejšej zdravotnej starostlivosti, ale aj na lepšie zvládnutie krízových situácií, akými sú pandémie či epidémie. „Veríme, že vláda prehodnotí predkladaný návrh. Aktuálnej situácii zapríčinenej ochorením COVID-19 čelíme všetci spoločne bez ohľadu na to, pre ktorú zdravotnú poisťovňu sme sa rozhodli. Pacienti majú právo voľby, rozhodne by však preto nemali byť znevýhodňovaní,“ hovorí Lévyová.

Odborníci z oblasti zdravotníctva, vrátane zdravotných poisťovní, už dlhodobo upozorňujú na nedostatok peňazí v sektore, ktorý výrazne zhoršil príchod pandémie koronavírusu. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa dofinancovania už dlhodobo dožadujú. Po niekoľko mesačnom vyčíslovaní deficitu a hľadaní riešení ako situáciu v zdravotníctve zastabilizovať, napokon ministerstvo zdravotníctva predložilo návrh na zvýšenie základného imania len štátnej zdravotnej poisťovne. Vláda tak odignorovala nielen potreby zvyšných dvoch zdravotných poisťovní, ale najmä požiadavky poskytovateľov na dofinancovanie, čím rezignovala na svoje prísľuby smerom k zdravotníkom a pacientom. „Vnímame aktuálnu diskusiu o možnom návrate k unitárnemu systému. Rovnako si však myslíme, že pacient by sa v diskusii o zmene systému poistenia nemal používať ako rukojemník,“ uzatvára Lévyová. 


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

44%
53%
3%
0%