Na konferencii sa hovorilo aj o deťoch s Aspergerovým syndrómom

04.02.2018
article_310

V dňoch 2. až 3. februára sa v Bratislave konala konferencia na tému Cesty k Inklúzii, ktorú zorganizovali A Centrum v spolupráci s Autistickým centrom Andreas n.o., SZŠ CENADA a naša členská organizácia - HANS OZ. Témy boli orientované na problémy a vzdelávanie autistických detí s Aspergerovým syndrómom, práva ľudí so zdravotným postihnutím a ich inklúzii do spoločnosti, tiež sa hovorilo o medzinárodnej výmene skúseností v oblasti vzdelávania detí a motivácie škôl a pedagógov. V súčasnosti sa na Slovensku rodičia týchto detí musia popasovať s mnohými problémami v oblasti podpory rodín a vzdelávania detí. Držíme im palce a podporujeme ich požiadavky.​


Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

11%
48%
1%
6%
16%
17%