Lúčime sa s našim kolegom PhDr. Romanom Krivánkom

01.02.2019
article_428

So zármutkom sa lúčime s našim priateľom a kolegom ​PhDr. Romanom Krivánkom, ktorý svoj boj s dlhou a ťažkou chorobou nakoniec prehral. Ako člen predsedníctva AOPP a člen Združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z. bol veľkým prínosom nielen pre nás, ale predovšetkým pre samotných pacientov. 


​Týmto vyjadrujeme hlbokú a úprimnú sústrasť celej jeho rodine. Venujte mu, prosím, tichú spomienku. Nech odpočíva v pokoji.


Predsedníctvo AOPP Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

14%
42%
5%
7%
16%
17%