Lieky s rozumom – spoločný záujem (nás) všetkých, už túto stredu

27.11.2017
article_280

Zaujímate sa o najnovšie informácie v oblasti farmakoterapie? Prijmite pozvanie organizátorov a prihláste sa ešte dnes na 27. konferenciu klinickej farmakológie. Konferencia sa uskutoční v stredu 29.11.2017.

Prednášky o klinickej farmakológii a racionálnej farmakológii v SR, aktuálne poznatky využitia rôznych kombinácií liečiv pri špecifických ochoreniach, miesto vankomycínu v profylaxii, ako aj informácie o projekte Lieky s rozumom, si budete môcť vypočuť v stredu 29. novembra 2017 v priestoroch Ministerstva zdravotníctva SR na Limbovej 2 v Bratislave. Pacienti majú vstup na konferenciu zdarma, prihlásiť sa možno na stránke www.klinickafarmakologia.sk. Organizátormi konferencie sú Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie, o. z. SLS, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU, Ústav zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZUa AOPP.
Prikladáme pozvánku, ako aj celý program konferencie.Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

11%
48%
1%
6%
16%
17%