Fit For Work - Pozvánka

19.10.2016
article_98

09.11.2016 | 12:30 - 17:00

Fit For Work 

The Work Foundation, Asociácia na ochranu práv pacientov SR, The European Patients’ Forum

pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky 

v spolupráci so slovenským Predsedníctvom Rady Európskej únie, s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 

Vás pozývajú na 

Fit for Work Global Alliance Summit 

Význam včasnej intervencie pri chronických ochoreniach Včasná intervencia (VI) pri chronických ochoreniach – kazuistika muskuloskeletálneho ochorenia (MSK), praktické návody založené na dôkazoch ako podporovať zdravú populáciu, udržateľný zdravotný systém a produktívnu spoločnosť. 

Bratislava, 9. november 2016​

Registračný formulár


Je podľa vám informovanie o opatreniach a zmenách v rámci mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu dostatočné?

40%
25%
3%
33%