Bezpečnosť pacienta je už zakotvená v legislatíve

10.01.2020
article_489

Bezpečnosť pacienta by mala byť na prvom mieste. ​Slovensko bolo aj napriek tomu jednou z posledných krajín EÚ, ktorá nemala bezpečnosť pacienta zadefinovanú v zákone. S novým rokom sa táto situácia zmenila vďaka Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Pripomienky k predmetnej vyhláške bolo možné podávať do polky septembra minulého roka. "Keďže bezpečnosť pacientov sa nás ako pacientskej platformy bytostne dotýka, bolo našou povinnosťou sa do medzirezortného pripomienkového konania zapojiť," hovorí prezidentka AOPP Mária Lévyová. Ako dodáva, aj napriek tomu, že k prvotnému návrhu vyhlášky mali výhrady nielen pacienti, ale aj Slovenská lekárska spoločnosť, či samotní poskytovatelia, je rada, že aspoň niektoré z nich napokon ministerstvo zdravotníctva zapracovalo a po rokoch prijalo legislatívnu normu o bezpečnosti, o ktorú sa môžu pacienti oprieť.


Je podľa vám informovanie o opatreniach a zmenách v rámci mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu dostatočné?

40%
25%
3%
33%