Slovensko podľa AOPP nemá záujem o inovatívnu liečbu

28.05.2021
article_597

Analytik Martin Smatana a Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) poukazujú na to, že na Slovensko vlani pribudol len jeden inovatívny liek na liečbu onkologických ochorení. M. Smatana zároveň hovorí o tom, že situácia by sa mohla zmeniť. Ako vidíme dostupnosť inovatívnych liekov v AOPP?

Je to, žiaľ, realita, že Slovensko je v Európe vnímané ako štát, ktorý nemá záujem o inovatívnu liečbu. Pacienti s onkologickými diagnózami nemajú často k dispozícii inovatívne lieky ani v neskorších líniách liečby. Pritom Európa už mnohé z nich používa ako štandard v prvej línii. Zároveň je potrebné povedať, že nevidíme nateraz záujem ministerstva niečo na tom zmeniť. Aj práve predložený návrh zákona do hospodárskej rady vlády o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve tak, ako bol navrhnutý, neprinesie pre pacienta žiadne zlepšenie. Naopak prinesie ďalšiu brzdu do už aj tak veľmi pomalého procesu. Slovenskí pacienti sú v pasci byrokracie a nezáujmu o inovácie zo strany Ministerstva a na druhej strane je stále častejšia situácia, že na našom trhu sú nedostupné aj staršie, tzv. základné onkologické lieky. Ale nevzdávame sa a bojujeme za každého pacienta a za každú prínosnú liečbu.

Pri mnohých diagnózach, a nie len onkologických – napríklad alergie, autoimunitné ochorenia ako reuma, psoriáza, IBD – neliečime pacientov ani dostupnými a plne hradenými „starými“ liekmi. Kategorizačný zoznam sa tvári veľmi „optimisticky“ – je tam veľa plne hradených a účinných liekov – vrátane biologických a biosimilárnych, ale systém je nastavený tak, aby lekárov nemotivoval, ba skôr demotivoval, aby ich nepoužívali, pretože zdravotníctvo je podfinancované. Centrá biologickej liečby, namiesto toho, aby sa budovali a posilňovali ako centrá excelentnosti, postupne rušíme. Bodovník výkonov nezohľadňuje vyššiu náročnosť nastavenia a monitoringu pacientov, napríklad na systémovú imunoterapiu alebo na biologickú liečbu a ako finančne výhodnejšiu voľbu ponecháva lekárom symptomatickú a toxickejšiu liečbu. Pacient neprofituje z liečby tak ako by mohol a mnohých tak čaká kratší a aj menej kvalitný život, než by mohli mať s účinnejšou a bezpečnejšou liečbou. Poisťovne a ministerstvo opakovane riešia rôzne kvóty na biosimilárne lieky a nemedicínske switche pacientov, namiesto toho, aby motivovali lekárov k začatiu modernejšej, účinnejšej a menej toxickej liečby. Klinické štúdie pri súčasne nastavených podmienkách pomaly zo Slovenska zmiznú a s nimi zmizne aj šanca na vyliečenie množstva ťažkých pacientov a na vzdelávanie lekárov v rámci štúdií.

Prístup pacientov k inovatívnej liečbe pacientov so závažnými diagnózami zatiaľ nekorešponduje s Programovým vyhlásením vlády v ktorom je uvedené „Vláda SR zlepší podmienky na vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh“. Máme mediálne informácie o tom, že sa pripravujú legislatívne zmeny v oblasti liekovej politiky, že niektoré návrhy zákonov už sú takmer pripravené. Zatiaľ však neboli s AOPP- pacientskou platformou prediskutované. Rovnako nemáme informácie o tom, ako chce Ministerstvo pokryť finančné náklady spojené so vstupom inovatívnych liekov tak, aby sa zlepšila ich dostupnosť a pacienti nemuseli bojovať o prežitie v rámci zbierok, úverov, samofinancovania liečby v zahraničí ? Mnohí pacienti sa , žiaľ, inovatívnej, život zachraňujúcej liečby nedočkali. Niekoľko takýchto príbehov sme mali aj v rámci poradenstva. Za každým z nich je potrebné vidieť ľudskú bytosť, osobný príbeh a bolesť najbližších.


Vypracovali: prezidentka AOPP PhDr. Mária Lévyová, viceprezidenti AOPP PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., MSc. a MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

27%
24%
29%
19%