Predložený Plán obnovy pre zdravotníctvo je veľkým sklamaním

26.03.2021
article_585

V Bratislave, 26.3.2021 - Predložený Plán obnovy pre zdravotníctvo je pre organizácie zastupujúce pacientov, nemocnice a súkromných lekárov veľkým sklamaním. Návrh s dotknutými organizáciami nebol prediskutovaný a obsahuje veľké množstvo nedostatkov. Slovenské zdravotníctvo tak môže premeškať historickú možnosť konečne výrazne zlepšiť podmienky a kvalitu pre zdravotníkov a aj pacientov.

Z pohľadu Asociácie nemocníc Slovenska je rozhodnutie využiť prostriedky z Plánu obnovy len na investície do nemocníc, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva, veľmi zlé a diskriminačné.

„Žiadame okamžité prehodnotenie tohto politického rozhodnutia, ktoré nie je založené na žiadnych dátach. Z veľkej časti slovenských pacientov, ktorí majú tú smolu, že žijú v regióne s „neštátnou“ nemocnicou robí občanov druhej kategórie. Aj títo pacienti si zaslúžia nové alebo zrekonštruované budovy nemocníc a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť,“ hovorí Marián Petko, prezident Asociácie nemocníc Slovenska.

Podobne vníma nedostatky predstavovaného plánu aj Asociácia súkromných lekárov SR. Jej predseda Marián Šóth konštatuje: „V pripravovanej reforme mi chýba v prvom rade zameranie sa na udržateľnosť zmien či rovnosť vlastníctva. Všetci primárni lekári sú súkromné subjekty, preto považujem otázku vlastníctva za veľmi dôležitú.“

Najväčšie investície do zdravotníckej infraštruktúry Slovenska v histórii tejto krajiny by nemali smerovať len do niektorých vybraných zdravotníckych zariadení. Ich využitie by malo v prvom rade podliehať kritériu dôležitosti zariadení a ich úlohy v nemocničnej sieti. Zároveň sa dôrazne ohradzujeme voči tomu, aby bol akýkoľvek poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti diskriminovaní na základe toho, kto je jeho zriaďovateľ alebo vlastník.

Asociácia na ochranu práv pacientov zdôrazňuje, že v rámci prehodnocovania a optimalizácie siete poskytovateľov je potrebné zohľadniť aj zmeny, ktoré sa stali za posledný rok počas pandémie.

„Došlo k navýšeniu počtu úmrtí aj u nekovidových pacientov, odkladaniu plánovaných vyšetrení a výkonov, k nárastu počtu chronických pacientov a tomu bude potrebné prispôsobiť aj sieť poskytovateľov bez obmedzení a formy vlastníctva,“ hovorí Mária Lévyová, prezidentka AOPP.

Zástupcovia organizácii preto žiadajú, aby pred rozhodnutím o investíciách bola vykonaná dôkladná analýza potrieb zdravotníctva a najmä optimalizácia siete nemocníc. Až na základe výsledkov týchto analýz by malo byť rozhodnuté o alokácií miliárd eur do slovenského zdravotníctva.


Tlačová správa z neformálneho stretnutia AOPP, ASL, ANS, 26. marec 2021
Foto: pixabay.com


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

27%
24%
29%
19%