Pacienti na vedeckej medzinárodnej konferencii Farmakoekonomika na Slovensku XLI.

03.06.2021
article_598

V stredu 2. júna 2021 sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave konala vedecká medzinárodná konferencia Farmakoekonomika na Slovensku XLI. na tému Farmakoekonomika a hodnotenie zdravotníckych technológií v kontexte zdravotnej a liekovej politiky a zdravotnej starostlivosti. Za účasti predstaviteľov Ministerstva zdravotníctva SR, rektora SZÚ a mnohých ďalších významných odborníkov a stakeholderov v zdravotníctve sme si aj my, zástupcovia pacientov, mohli vypočuť viacero prínosných informácií a skúseností z teórie aj praxe.

Svojou aktívnou účasťou prispeli v rámci programu aj prezidentka AOPP Mária Lévyová, viceprezidenti AOPP Dominik Tomek a Elena Marušáková. V prvom bloku "Zdravotná starostlivosť" sa zástupcovia pacientov venovali téme odloženej zdravotnej starostlivosti v tieni pandémie. V druhom bloku "Farmakoekonomika a hodnotenie zdravotníckych technológií" sa v rámci prednášky zamerali na podania v detských diagnózach, alebo špecifiká farmakoekonomiky pri diagnózach v detskom veku. Asociácia na ochranu práv pacientov si v mene všetkých pacientov nesmierne váži, že jej zástupcovia mohli v rámci svojich prednášok prezentovať názory a postoje pacientov.

Program konferencie Farmakoekonomika na Slovensku XLI.


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

27%
25%
29%
19%