Na odovzdávaní štátnych ocenení poďakovala prezidentka AOPP v mene pacientov oceneným

28.06.2021
article_607

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov bola prezidentkou SR pozvaná na odovzdávanie štátnych ocenení spolu s významnými osobnosťami z nášho kultúrneho a spoločenského života. Považujeme to za pozitívne vnímanie a uznanie našej pro-pacientsky orientovanej práce. Za občiansky sektor sa oceňovania zúčastnil aj predseda Komory mimovládnych neziskových organizácii Marcel Zajac.

Prezidentka SR v príhovore povedala: "Dnes vzdáme úctu tým, ktorí svoje pevné miesto v spoločnosti potvrdili pri mnohých hodnotových križovatkách a svojím životným postojom ovplyvnili niekoľko generácií."

Pre prezidentku AOPP bolo veľkou cťou, že mohla osobne niektorým oceneným, ktorí sa zaslúžili o rozvoj medicíny a inovácií, zablahoželať a poďakovať v mene pacientov za ich prácu a prínos pre nás všetkých.

  • Kristíne Križanovej, Pribinov kríž III. triedy, za mimoriadne zásluhy v oblasti paliatívnej starostlivosti o sociálny rozvoj Slovenskej republiky
  • Magdaléne Špotákovej, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti, najmä v oblasti psychologickej starostlivosti o rodiny s deťmi s postihnutím a zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • Pavlovi Čekanovi, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, za mimoriadne zásluhy v oblasti vedy, najmä v oblasti vývoja a výroby testov na vírus SARS-CoV-2

Viac na: Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/22690153/prezidentka-caputova-vyznamenania-slovensko.html 


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

51%
4%
6%
34%
4%