Doplatky na glukózové senzory pre diabetikov sa od 1.3. navyšovať nebudú!

10.02.2021
article_573

Asociácia na ochranu práv pacientov požiadala na podnet predsedníčky Diabetikinfo o.z. Odbor kategorizácie a cenotvorby MZ SR o preverenie Zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, konkrétne podskupiny glukózových senzorov pre diabetikov. MZ SR už chybu odstránilo. Od 1.3.2021 sa doplatky týmto pacientom navyšovať nebudú.

Dňa 5. 2. 2021 bol na stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (www.health.gov.sk) uverejnený informatívny materiál - Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 1.3.2021 – 31.3.2021. V dvoch podskupinách zdravotníckych pomôcok, konkrétne glukózových senzorov pre diabetikov, bola zrušená úhrada zo zdravotného poistenia, teda pacientom by sa podľa toho mali navýšiť doplatky za tieto zdravotnícke pomôcky. Na základe podnetu predsedníčky Diabetikinfo o.z. p. Pilkovej, bol v spolupráci s viceprezidentkou AOPP p. Marušákovou vypracovaný list, ktorý sme adresovali Odboru kategorizácie a cenotvorby MZ SR. Obratom sme obdržali odpoveď a ako sme predpokladali, v uvedenom zozname sa vyskytla chyba, ktorá bola výsledkom technickej chyby na strane informačného systému ministerstva. Chyba je už v zozname odstránená a pre senzory k 1.3.2021 tak platia právoplatné rozhodnutia ministerstva, ktoré nenavyšujú doplatky pacientom. Situáciu budeme aj naďalej monitorovať a sledovať, aké sú aktuálne limity a doplatky na glukózové senzory pre diabetikov.

Celé znenie listu adresovaného Odboru kategorizácie a cenotvorby MZ SR


Foto: pixabay.com


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

30%
23%
30%
18%