Asociácia nemocníc reaguje na zmeny organizácie detských ambulantných pohotovostných služieb

01.06.2023
article_764

Na Slovensku sa už zrejme zaužívalo, že o plánovaných zmenách je najskôr informovaná verejnosť a až následne sa vedú diskusie na úrovni odborníkov a dotknutých strán. Inak tomu nebolo ani v prípade avizovaných zmien vo fungovaní ambulantných pohotovostí. Tie majú po novom fungovať namiesto do 22. hodiny už len do 20. hodiny. Sieť detských pohotovostí sa má navyše zredukovať zo súčasných 54 na 40.

Ministerstvo zdravotníctva odôvodňuje svoje kroky nedostatkom a preťaženosťou primárnych pediatrov. Zmeny by mali prísť už v septembri a začiatkom budúceho roka. K redukcii detských ambulancií by malo prísť v 3 fázach. Ako prvé budú na „odstrel“ pohotovosti v Bánovciach nad Bebravou, Malackách, Moldave nad Bodvou, Púchove, Revúcej a Zlatých Moravciach. Definitívny výsledok má byť známy až v priebehu druhej polovice budúceho roka a ministerstvo sa plánuje k tejto téme stretnúť aj so zástupcami Asociácie nemocníc Slovenska, Lekárskeho odborového združenia a Asociácie štátnych nemocníc.

Asociácia nemocníc Slovenska reaguje na vyjadrenia ministerstva v médiách

Asociácia nemocníc Slovenska (ďalej len ANS) opakovane vyjadruje svoj nesúhlas s medializovanými vyjadreniami ministerstva zdravotníctva o avizovanej zmene organizácie detských ambulantných pohotovostných služieb, pri ktorej by malo dôjsť k prehodnoteniu dĺžky trvania, počtu a lokalizácie s poukazom na budovanú sieť urgentných príjmov a ústavné pohotovostné služby v nemocniciach. ANS v tejto súvislosti dôrazne upozorňuje, že urgentné príjmy sú určené výlučne pre dospelých a lekári v nich nemajú špecializáciu na starostlivosť o deti. Ďalším dôležitým faktom je, že lekári na detských oddeleniach nemôžu počas služby nahrádzať detskú ambulantnú pohotovostnú službu, pretože skolabuje starostlivosť o ťažkých pacientov na detských oddeleniach a ďalšie navýšenie práce už aj tak personálne poddimenzovaných oddelení prinesie prehĺbenie ich vyčerpania, odmietanie takýchto služieb až nezáujem o prácu na oddelení. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, ktorá predmetný návrh predkladá s podporou Ministerstva zdravotníctva by mala vedieť, že nesystémové riešenia a presun zodpovednosti na oddelenia môže spôsobiť ich reálny kolaps. Tak ako na ťažko zvládnuteľnú situáciu ona sama upozorňovala v zime pri epidémii chrípky. Nemôžeme a nesmieme si zatvárať oči ani pred tým, že klesá počet lôžkových detských oddelení a po realizácii pripravovanej Optimalizácie siete nemocníc ich počet klesne ešte výraznejšie, čo vyvoláva otázky o ďalšej zabezpečenosti starostlivosti o detských pacientov. Cesta pacienta sa schováva za vágne frázy, bez reálnych odpovedí.  O to viac nás mrzí, že Ministerstvo zdravotníctva SR si nenašlo čas na vypočutie názorov Asociácie nemocníc Slovenska, ktorých sa toto opatrenie priamo dotkne. Rovnako ako nediskutovalo so zástupcami samospráv a regiónov, ktoré budú dotknuté rovnako. ANS preto opakovane upozorňuje, že problém nízkeho počtu pediatrov a ich vyťaženosti sa nesmie a nemôže riešiť jeho prenesením na nemocničných lekárov.

Kedy sa začne hľadieť na pacientov?

Je priam šokujúce, akých situácií sme v posledných rokoch svedkami. Pacient, ktorý sa potrebuje v prvom rade sústrediť na svoju liečbu, je tichým pozorovateľom diania a postupného rúcania slovenského zdravotníctva. Sotva sme si vydýchli po pandémii, už nám bolo skomplikované predpisovanie liekov, pre ktoré sme museli chodiť k špecialistom. Limit na liek na výnimky nás strašil mesiace, kým nepresunuli jeho platnosť do ďalšieho roka. Teraz nám padajú urgenty a robia sa verejné vyhlásenia do médií k zmenám vo fungovaní a sieti ambulantných pohotovostí bez toho, aby boli vopred prediskutované s odborníkmi a nemocnicami, lekármi, pacientmi, ktorých sa dotknú.

Opäť sme svedkami rozhodnutia od zeleného stola a vyhlásení, ktoré ponechávajú pacientov v neistote, či sa včas dostanú v prípade akútneho zhoršenia zdravia vo večerných hodinách k potrebnému ošetreniu a liečbe. Obávame sa, že dôjde k preťaženiu urgentných príjmov a RZP a vyzývame ministerstvo, aby aj tento návrh, ako aj ďalšie obdobné návrhy boli pred zverejnením a s tým súvisiacim vyvolaním strachu v radoch verejnosti riadne prediskutované s tými, ktorých sa majú dotknúť.


Zdroj: https://www.asociacianemocnic.sk/aktuality/opakovane-stanovisko-ans-k-vyjadreniam-ministerstva-zdravotnictva-o-zmene-organizacie-detskych-ambulantnych-pohotovostnych-sluzieb-31-5-2023/


Ako dlho čakáte na operáciu?

12%
17%
5%
3%
63%