AOPP na konferencii "Ako ďalej slovenské zdravotníctvo?"

15.06.2021
article_603

Vo štvrtok 10. júna 2021 sa konala konferencia Slovenskej Asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok, na ktorej nechýbala ani Asociácia na ochranu práv pacientov. Ústrednou témou konferencie bolo hľadanie odpovedí na otázku "AKO ĎALEJ SLOVENSKÉ ZDRAVOTNÍCTVO?" 

Diskusia bola zameraná na "Plán obnovy a investície do zdravotníctva, slovenského pacienta a jeho cestu v systéme zdravotnej starostlivosti, medicínske inovácie a ich miesto v slovenskom zdravotníctve a na víziu slovenského zdravotníctva na roky 2021 -  2024". V jednotlivých diskusných paneloch mali zastúpenie dodávatelia zdravotníckych pomôcok, zástupcovia MZ SR, politici, odborníci v oblasti medicíny, zdravotné poisťovne, analytici, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Za AOPP sa diskusie zúčastnila prezidentka Mária Lévyová, a to v časti zameranej na cestu pacienta a stanovenie nároku pacienta. V súčasnosti je to veľmi diskutovaný pojem a každý pod ním rozumie niečo iné. Prioritné však musí byť zlepšiť pre pacientov dostupnosť zdravotnej starostlivosti a stanoviť, aby bola poskytovaná v rovnakej kvalite pre všetkých pacientov pri ich diagnózach. V rámci cesty pacientov je potrebné posilniť postavenie všeobecných lekárov, ktorí by mali zabezpečiť cestu pacientov celým systémom v rámci e-zdravotníctva, a to objednávanie pacientov u špecialistov, pri zachovaní výberu poskytovateľa. Rovnako cesta pacientov po ukončení akútnej hospitalizácie pri závažných diagnózach musí byť prispôsobená zdravotnému stavu pacientov, ich potrebám v rámci následnej zdravotnej starostlivosti či už v zariadeniach následnej zdravotnej starostlivosti, prípadne v domácom prostredí. Po prepustení z nemocnice by mali mať pacienti zabezpečenú komplexnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť vrátane zdravotníckych pomôcok, ktoré sú potrebné pri kompenzácii ich zdravotného stavu.

Program konferencie


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

30%
23%
30%
18%