AOPP na okrúhlom stole k zmenám v predpisovaní liekov

17.02.2022
article_659

Prezidentka AOPP sa v stredu 16. februára 2022 zúčastnila okrúhleho stola k novele Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach 362/2011. Neformálna diskusia sa sústredila predovšetkým na zmeny v rámci predpisovania liekov a zdravotníckych pomôcok, ktoré z pohľadu pacienta nepovažujeme za uzavreté ani vydaním rozhodnutia ministerstva zdravotníctva. Snahou zúčastnených strán bolo, aby klienti ZSS, ktorí sú aj pacientmi s ťažkými diagnózami, mali garanciu dostupnosti liekov a zdravotníckych pomôcok, aby sa pre nich zlepšila dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti.

Okrem zástupcu pacientov sa diskusie zúčastnili aj:

  • MUDr. Beata Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne 
  • MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) 
  • prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH, poslankyňa NR SR 
  • Mgr. Anna Ghannamová, predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR 
  • PhDr. Zuzana Fabianová, MBA, generálna manažérka zariadení sociálnych služieb 
  • Mgr. Ľubica Bezeli, governmental affairs manager Hartmann – Rico

Ako ovplyvnila zmena zákona predpisovanie vašich liekov?

27%
56%
6%
5%
6%