PORADŇA PRE PACIENTOV
Potrebujete poradiť
alebo pomôcť?

Radi vám pomôžeme e-mailom, osobne aj telefonicky.

viac info

Koronavírus: aktuálne informácie a prijaté opatrenia

26.03.2020

Aké opatrenia boli doposiaľ prijaté v súvislosti so šíriacou sa nákazou koronavírusu? Čo treba v rámci prevencie tohto ochorenia dodržiavať? Prinášame vám súhrn prijatých opatrení a uznesení. >

JUDr. Radmila Strejčková

Hlavná téma mesiaca

​Asociácia na ochranu práv pacientov v Slovenskej republike sa obracia na vládu Slovenskej republiky, ministra zdravotníctva, výbor NR SR pre zdravotníctvo a ostatné inštitúcie a orgány štátnej a verejnej správy, ktorých sa to týka, vo veci urgentného očkovania rizikových skupín pacientov.​ >

Najbližší event:

AOPP žiada hlavného hygienika o udelenie výnimiek z celoplošného testovania pre rizikových pacientov - Tlačová správa

19.01.2021 article_562

Asociácia na ochranu práv pacientov sa listom obrátila na hlavného hygienika SR Jána Mikasa so žiadosťou o udelenie výnimiek zo skríningového celoplošného testovania pre rizikové skupiny pacientov tak, ako tomu bolo v prípade novembrového celoplošného testovania. Podľa asociácie predstavuje účasť na celoplošnom testovaní pre chronicky chorých pacientov významné zdravotné riziko. >

MZ SR: Online formulár na očkovanie proti COVID-19 spustený pre zdravotníkov - Tlačová správa

02.01.2021 article_555

Ministerstvo zdravotníctva SR sprístupnilo na stránke korona.gov.sk online registračný formulár na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Formulár je v tejto chvíli prístupný pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Registráciu v tejto chvíli môžu využiť aj osoby, ktoré pri starostlivosti o chorých priamo alebo nepriamo vypomáhajú. Registrácia je spustená pre pilotom otestované už očkujúce centrá v nemocniciach v Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach a v troch nemocniciach v Bratislave. >

Zapojte sa do prieskumu verejnej mienky o očkovaní proti COVID-19 - Článok

19.01.2021

Tím odborníkov pripravil dotazník pre laickú verejnosť na zmapovanie záujmu o očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Aj vaše odpovede môžu odborníkom pomôcť pri nastavení efektívneho priebehu očkovania. Stačí, ak sa o svoje názory na túto tému podelíte do nedele 24. januára 2021 a vyplníte dotazník na stránke uvedenej v článku. >

Ochorenie COVID-19 vážne ohrozuje pacientov po transplantácii - Informácie z médií

13.01.2021

Ministerstvo zdravotníctva vyzýva pacientov po orgánových transplantáciách, aby pri ochorení COVID-19 kontaktovali lekára transplantačného centra. Urobiť tak majú aj pri ľahšom priebehu ochorenia. U infikovaných pacientov po orgánových transplantáciách je nutné zvážiť úpravu imunosupresie. Zabúdať by na to nemali ani ošetrujúci lekári pri domácej liečbe i hospitalizácii takýchto pacientov. Môže to mať pri liečbe kľúčový význam. >

Návrh Európskeho konsenzu pacientov v oblasti prevencie a očkovania - Článok

18.12.2020

Pandémia COVID-19 nielenže zdôraznila nedostatky vlád a zdravotných systémov pri zvládaní rozsiahlych epidémií, ale tiež zvýšila potrebu silnejšieho a jednotnejšieho prístupu pri ochrane zdravia a pohody rizikových populácií. Počas série stretnutí expertov sa zhromaždili zástupcovia členských združení zastupujúcich ohrozené skupiny, spolu s profesijnými združeniami, aby sa uzniesli na niekoľkých odporúčaniach. >

Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

46%
5%
9%
35%
5%