Ocenenie "Môj lekár" a "Moja sestra"

Šiesta celoslovenská pacientska konferencia, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. – 26. novembra 2022 v Bratislave, bude aj tento rok spojená s udeľovaním ocenení AOPP „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Pacienti tým vzdajú hold výnimočným lekárom a sestrám, ktorí sú vďaka svojej empatii, obetavosti a vysokému nasadeniu pre nich mimoriadnym prínosom. Sú tu pre svojich pacientov aj nad rámec svojich pracovných povinností, pretože svoje povolanie nevnímajú ako prácu, ale predovšetkým ako poslanie.

Zapojte sa aj vy a rozhodnite svojim hlasom o tom, ktorí z 10 porotou ocenených lekárov a 10 porotou ocenených sestier získajú aj výnimočné ocenenie verejnosti. 

Ocenenie IN MEMORIAM udelila porota sestre Janke Mačugovejktorá pomáhala ťažko chorým, neraz nevyliečiteľne chorým pacientom v novovzniknutom Hepatobiliárnom centre v Michalovciach. Česť jej pamiatke.

Hlasovať môžete do 15. novembra 2022.


Chcem hlasovať:


Ocenenie Môj lekár - hlasovanie

Prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH

Prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH

Je prezidentkou Slovenskej reumatologickej spoločnosti a pracuje ako lekárka internistka – reumatologička. Ako členka odbornej spoločnosti a občianskeho združenia Liga proti reumatizmu na Slovensku podporuje osvetu a vzdeláva pacientov v tom, ako žiť plnohodnotný život s reumatickými ochoreniami.

Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

Je vedúcim Centra medicínskych simulácií na Detskej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave, kde zároveň pôsobí ako detský reumatológ. Pod jeho vedením získalo pracovisko štatút špecializovaného pracoviska pre zriedkavé ochorenia, centra pre indikáciu a aplikáciu biologickej liečby.

MUDr. Milan Luknár, PhD.

MUDr. Milan Luknár, PhD.

Pracuje ako lekár na Kardiologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb v Bratislave na Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca. Z pozície predsedu pracovnej skupiny Transplantácia srdca a pľúc Slovenskej kardiologickej spoločnosti sa venuje šíreniu povedomia o darcovstve orgánov a transplantácii srdca a pľúc.

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS.

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS.

Je vedúci Hepatobiliárneho centra v Michalovskej Nemocnici s poliklinikou Štefana Kukuru – Svet zdravia, kde pracuje ako internista, hepatológ a gastroenterológ. Práve profesor Hrušovský je tou hybnou silou, ktorá prišla s konceptom, projektom a realizáciou tohto centra s hepatologickým zameraním a unikátnym spojením ambulancie, endoskopie, sonografie, invazívnych výkonov a jednodňovej hospitalizácie.

Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.

Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.

Zastáva pozíciu primára Mamologického oddelenia v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Svoju odbornosť a ľudský prístup vkladá nielen do vzťahu k svojim pacientkam, ale aj do podpory občianskych združení ako Ligy proti rakovine či Zdravá žena, v ktorom je predsedom a zvyšuje prostredníctvom neho povedomie o rakovine na školách a vo firmách.

MUDr. Irena Dobišová IBCLC

MUDr. Irena Dobišová IBCLC

Pracuje ako neonatologička na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Svoj pracovný život zasvätila starostlivosti o najmenších a podpore dojčenia. Pôsobí ako lektorka v kurzoch pre profesionálnych laktačných poradcov, organizuje kurzy pre zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach či budúce mamičky.

MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA

MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA

Je primárkou Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Nemocnici AGEL v Levoči. Ako jedna z mála v regióne sa aktívne venuje aj rehabilitácii detí so zdravotným postihnutím, športovým prehliadkam detí a mládeže. Jej snahou je v čo možno najlepšej miere vrátiť svojich pacientov späť do bežného života s ohľadom na ich vek, predchádzajúce úrazy, ochorenia a ďalšie faktory.

MUDr. Irena Klímová

MUDr. Irena Klímová

Pracuje v neštátnej čeľustno-ortopedickej ambulancii Ortodentik, s.r.o. v Bratislave. Je hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre čelustnú ortopédiu, na Katedre čelustnej ortopédie Slovenskej zdravotníckej univerzity učí a vychováva nových lekárov v tomto odbore. Je vyhľadávanou odborníčkou s výbornými výsledkami u rázštepových pacientov.

MUDr. Dušan Podmanický, PhD.

MUDr. Dušan Podmanický, PhD.

Po zrušení IBD centra v Nemocnici sv. Michala v Bratislave sa pustil do budovania nového centra v Nemocnici v Dunajskej strede. Spolu so svojim tímom sa tak v rámci nových priestorov podieľa na včasnej diagnostike a plánovaní terapie pacientov so zápalovými ochoreniami čriev tzv. IBD, ako aj na liečbe najťažších prípadov z celého Slovenska.

MUDr. Vlastimil Serdahely, MPH

MUDr. Vlastimil Serdahely, MPH

Pracuje na Neurologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica a od roku 2021 je hlavným lekárom pre odbor neurológia siete AGEL. Pod jeho vedením vzniklo v Skalici iktové centrum európskej úrovne, kde sa v rekonštruovaných priestoroch aplikujú najmodernejšie diagnostické a terapeutické postupy v liečbe akútnych cievnych mozgových príhod.

Zahlasujte aj v kategórií

Ocenenie Moja sestra - hlasovanie

Soňa Fischerová

Soňa Fischerová

Už 22 rokov pracuje ako sestra v Reumatologickej ambulancii v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Práve na tomto pracovisku sa pacienti s reumatologickými ochoreniami potrebujú oboznámiť s podávaním nových foriem liečby a často prechádzajú aj zaučením na samoaplikovanie biologickej liečby v domácom prostredí. Obrovská trpezlivosť a chuť vyzbrojiť pacientov týmito zručnosťami je jednou z výsad sestry Fischerovej.

Mária Vadovičová

Mária Vadovičová

Z Internej kliniky na bratislavských Kramároch prestúpila na Neurologické oddelenie Fakultnej nemocnice v Trnave, kde pracuje dodnes ako sestra na urgentnom príjme. Aj napriek tomu, že by už mohla odpočívať na zaslúženom dôchodku, aj naďalej zostáva verná svojej práci sestry, ktorú vykonáva úžasných 49 rokov.

PhDr. Vlasta Baňasová, PhD.

PhDr. Vlasta Baňasová, PhD.

Roky sa s láskou, nadšením a nad rámec svojich pracovných povinností venovala predčasne narodeným deťom a ich rodinám v Perinatologickom centre na Oddelení neonatológie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove. Aj napriek tomu, že si od minulého roka užíva zaslúžený dôchodok, je neodmysliteľnou súčasťou „rodiny malíčka“.

Vlasta Kostovská

Vlasta Kostovská

Pracuje ako sestra pri lôžku na Neurochirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice L. Paustera v Košiciach, no zároveň ako sestra v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Ako súčasť pracovnej skupiny pre ošetrovanie chronických rán a dekubitov pri UN L. Paustera prináša do praxe najmodernejšie postupy v starostlivosti o týchto pacientov.

PhDr. Zuzana Bukovcová

PhDr. Zuzana Bukovcová

Už úctyhodných 30 rokov pracuje v Nemocnici AGEL vo Zvolene, kde začínala ako sestra na chirurgickej, neskôr na príjmovej ambulancii Interného oddelenia. Celú svoju profesionálnu kariéru zasvätila ošetrovateľstvu, vzdelávaniu a starostlivosti o pacientov. Aktívne sa podieľala na zavádzaní inovatívnych postupov v ošetrovateľskej starostlivosti.

Bc. Beáta Csöbönyeiová

Bc. Beáta Csöbönyeiová

Pracuje ako sestra na Oddelení klinickej a radiačnej onkológie v Nemocnici AGEL v Komárne. Aktívne spolupracuje pri zavádzaní nových postupov s cieľom ešte viac zdokonaliť starostlivosť o svojich pacientov a aj ona sama navrhuje inovatívne postupy liečby a starostlivosti o onkologických pacientov v rámci ošetrovateľskej praxe.

Mgr. Katarína Mitschová

Mgr. Katarína Mitschová

Pracuje ako sestra na I. Ortopedicko-traumatologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Slovenskej zdravotníckej univerzity, kde zároveň prednáša sestrám Intenzívnu starostlivosť o pacientov v ortopédii. Počas svojej praxe zachránila mnoho pacientov pred imobilitou vďaka manažmentu ošetrovateľskej starostlivosti a zabezpečeniu včasnej rehabilitácie.

Mgr. Mária Tomová

Mgr. Mária Tomová

Pracuje ako sestra v Nemocnici na okraji mesta v Partizánskom. Prácu sestry miluje, a keďže ju to stále ťahá k pacientom, ako verejný zdravotník pracuje aj na čiastočný úväzok na Internom oddelení. Okrem práce ju zamestnáva aj starostlivosť o jej dcérku s ojedinelým ochorením, ktoré je spojené s rázštepom. Aj preto sa rozhodla založiť OZ Úsmev s čiarkou a pomôcť rodinám s podobným osudom.

PhDr. Júlia Pitoňáková

PhDr. Júlia Pitoňáková

Pracuje ako sestra na Internom oddelení a Jednotke intenzívnej starostlivosti v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. Svoju prácu vykonáva s dôrazom na individuálne potreby svojich pacientov, s ohľadom na kultúrne, sociálne aj etnické rozdiely. Podporuje ich v sebamonitorovaní, vo vzdelávaní sa o chronických ochoreniach.

PhDr. Anna Lipovská, PhD.

PhDr. Anna Lipovská, PhD.

Pracuje ako odborný asistent na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor Ošetrovateľstvo. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií, webinárov a diskusných stretnutí pre sestry, ktoré pracujú v gastroenterologických a IBD ambulanciách. Je veľkou oporou pre pacientov, ktorým poskytuje cenné poradenstvo a praktické rady v liečbe a manažmente ich ochorení.

Zahlasujte aj v kategórií

Ako dlho čakáte na operáciu?

12%
18%
5%
3%
62%