Ocenenie "Môj lekár" a "Moja sestra"

Piata celoslovenská pacientska konferencia, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. – 20. novembra 2021 v Bratislave, bude aj tento rok spojená s udeľovaním ocenení AOPP „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Pacientske organizácie tým vzdajú hold výnimočným lekárom a sestrám, ktorí sú vďaka svojej empatii, obetavosti a vysokému nasadeniu mimoriadnym prínosom pre pacientov. Sú tu pre nich aj nad rámec svojich pracovných povinností, pretože svoje povolanie nevnímajú ako prácu, ale predovšetkým ako poslanie.

Zapojte sa aj vy a rozhodnite svojim hlasom o tom, ktorí z 10 nominovaných lekárov a 10 nominovaných sestier získajú výnimočné ocenenie verejnosti. 

Porota sa v tomto roku rozhodla udeliť aj ocenenie IN MEMORIAM Doc. PhDr. Alžbete Hanzlíkovej, PhD., zakladateľke ošetrovateľstva v Martine. Česť jej pamiatke.

Hlasovať môžete do 15. novembra 2021.


Chcem hlasovať:


Ocenenie Môj lekár - hlasovanie

MUDr. Dagmar Mičeková, PhD.

MUDr. Dagmar Mičeková, PhD.

Je reumatologičkou v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch, kde pomáha a lieči pacientov s reumatickými ochoreniami viac ako 43 rokov. Jej rukami prešli tisícky pacientov. Je nielen skvelou diagnostičkou, ale aj obetavou lekárkou. Neustále študuje, hľadá nové diagnostické a liečebné možnosti pre pacientov.

MUDr. Boris Pekárek, PhD.

MUDr. Boris Pekárek, PhD.

Je primárom gastroenterologického oddelenia Národného onkologického ústavu v Bratislave. Zároveň je od roku 2018 predsedom Onkologickej sekcie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Organizuje a vedie bezplatné endoskopické tréningy základnej i pokročilej endoskopie pre slovenských lekárov. Pacienti ho opisujú ako odborníka ochotného individuálne poradiť.

MUDr. Jozef Baláž

MUDr. Jozef Baláž

Pracuje na hepatologicko-gastroenterologickom a transplantačnom oddelení vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Rooseveltra v Banskej Bystrici. Spolu s pánom doc. MUDr. Ľubomírom Skladaným založili v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici 24-hodinovú príslužbu, vďaka ktorej sú pacienti s krvácaním okamžite ošetrení, a to bez ohľadu na to, či je noc, sviatok alebo víkend.

MUDr. Jana Bendová, PhD. MPH, MBA

MUDr. Jana Bendová, PhD. MPH, MBA

Patrí k pionierom zavádzania elektronického zdravotníctva do praxe. Je iniciátorom medzinárodného hnutia Vyberaj rozumne na Slovensku, ktoré je zamerané na šírenie osvety o nadmernej a zbytočnej diagnostike a liečbe vo všeobecnom lekárstve. Nájsť ju môžete v Ambulancii všeobecného lekára pre dospelých BENMEDIKA s.r.o. vo Veľkom Bieli, kde sa veľmi obetavo a s láskou stará o svojich pacientov.

MUDr. Eva Králiková

MUDr. Eva Králiková

Pracuje na hematologickom oddelené vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici. Dlhé roky aktívne prednáša na vzdelávacích podujatiach združenia OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko. Pri onkohematologických pacientoch zo stredného Slovenska s OZ promptne a veľmi nápomocne koordinuje liečbu jednotlivých pacientov.

MUDr. Marián Oltman, PhD.

MUDr. Marián Oltman, PhD.

Pracuje v Gastroentero-hepatologickom centre THALION v Bratislave. Aj napriek rôznorodým príbehom či rôznym ochoreniam si pán doktor vždy dokáže nájsť cestu k pacientovi a jeho milý a ľudský prístup im pomáha lepšie sa s chorobou vyrovnať a zabojovať. Pri jeho zodpovednej práci sa neustále vzdeláva a potom nové informácie tlmočí svojim pacientom.

MUDr. Anna Gojdičová, PhD.

MUDr. Anna Gojdičová, PhD.

Pracuje v Gastroenterologickom centre Ružinov v Bratislave. Pacienti oceňujú nielen jej odborné znalosti, ale aj jej mimoriadne ľudský a citlivý prístup pri hľadaní riešenia ich zdravotných problémov. Pomáhala pri vzniku webovej stránky pre pacientov s IBD a je tiež spoluautorkou knihy s názvom Život s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou.

MUDr. Dagmar Fekiačová

MUDr. Dagmar Fekiačová

Pracuje v Univerzitnej nemocnici Bratislava na Klinike plastickej chirurgie LF UK a UNB, kde sa obetavo stará o svojich detských pacientov, veľmi často aj nad rámec pracovnej doby, či cez víkend a sviatok. Ak si to stav pacienta vyžaduje, neváha telefonicky konzultovať zdravotný stav svojich pacientov aj v neskorých nočných hodinách.

MUDr. Alžbeta Császarová

MUDr. Alžbeta Császarová

Pracuje ako všeobecný lekár pre dospelých v CISÁR-MEDI s.r.o. v Galante. Najmä v čase pandemických obmedzení spôsobených ochorením COVID-19 oceňujú jej pacienti, že intenzívne využíva služby elektronického manažmentu pacienta. Práve tieto nástroje im uľahčujú život a umožňujú dostať sa k ich liečbe, čo nemusí byť vo všetkých ambulanciách pravidlom.

MUDr. Marián Šóth

MUDr. Marián Šóth

Ako prezident Asociácie súkromných lekárov spolupracuje s Asociáciou na ochranu práv pacientov už dlhé roky. Vždy sa ochotne zapájal do aktivít AOPP či už prezentáciami na konferenciách, ale aj v rámci edukácie pacientov. Spoločne so strešnou pacientskou organizáciou hľadal návrhy na zlepšenie postavenia všeobecných ambulantných lekárov, ktorí by mali byť pilierom v našom zdravotníctve.

Zahlasujte aj v kategórií

Ocenenie Moja sestra - hlasovanie

Bc. Monika Chlebíková

Bc. Monika Chlebíková

Pracuje ako IBD sestra v Gastroenterologickom centre v Ružinove – IBD centrum. Je pre svojich pacientov neoceniteľnou psychologickou oporou, dodáva im nádej a silu, a to najmä v období diagnostikovania IBD ochorenia. Jej práca je inšpiráciou a vzorom pre nové gastroenterologické IBD sestry.

Mgr. Silvia Gallo Lišková

Mgr. Silvia Gallo Lišková

Od roku 1995 pracuje ako fyzioterapeutka v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch, kde pôsobí na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení. Skúsená profesionálka, vždy milá, usmiata žena je ochotná kedykoľvek pomôcť. Jej ľudský a empatický prístup oceňujú všetky vekové kategórie pacientov.

Bc. Beata Škvarková

Bc. Beata Škvarková

Pracuje ako staničná sestra na Hepatologickom, gastroenterologickom a transplantačnom oddelení (HEGITO) vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Okrem toho, že neváha zastúpiť svoje kolegyne nielen na oddelení, ale aj v ambulancii, venuje špeciálnu pozornosť aj svojim pacientom.

Mgr. Marianna Kličová

Mgr. Marianna Kličová

Od roku 2012 pôsobí ako vedúca sestra v ošetrovateľskom centre Slnečný dom, kde vznikali prvé ošetrovateľské štandardy pre komplexný manažment pacienta v dlhodobej starostlivosti. Ako členka OPS Ošetrovateľstvo pri MZ SR je spoluautorkou týchto štandardov. K pacientom je za každých okolností milá, láskavá, dokáže povzbudiť aj v tých najťažších chvíľach.

Mgr. Lucia Bekečová

Mgr. Lucia Bekečová

Pracuje ako sestra v komunite v ADOS v Košiciach, kde sa stará o pacientov v často neľahkých životných situáciách a podmienkach. Jej zodpovednosť, svedomitosť, mimoriadne odborný, profesionálny a zároveň ľudský prístup k pacientom a klientom v nemocnici, žijúcim doma či v zariadeniach sociálnych služieb oceňujú všetci, ktorí s ňou prichádzajú do kontaktu.

Bc. Lenka Škultétyová

Bc. Lenka Škultétyová

Pracuje na transplantačnej jednotke na oddelení onkohematológie v Národnom onkologickom ústave. Pacienti ju nazývajú anjelom na transplantačke. Pozerá na všetkých hlavne ako na ľudí a až potom ako na pacientov. Prináša ľuďom svoju obrovskú dávku pohody a pomoci sprevádzanú úsmevom a vždy nádejným povzbudením.

PhDr. Darina Danyiová, dipl. s.

PhDr. Darina Danyiová, dipl. s.

Svoju rolu sestry a manažérky zvláda bravúrne a s prehľadom. To, že svoju prácu miluje, nebojí sa nových vecí, ukázala aj pri nastavovaní ošetrovateľských štandardov v novootvorenej špecializovanej neurorehabilitačnej nemocnici SANOM. Tu si splnila svoje predstavy o maximálnej spokojnosti pacienta a jednoduchšej práci pre sestry.

Mgr. Nataša Seligová

Mgr. Nataša Seligová

Pracuje na pozícii sestry v gastroenterologickej ambulancii na I. internej klinike Univerzitnej nemocnice L. Paustera v Košiciach. Pacienti, ktorí navštevujú jej ambulanciu, ju veľmi chvália pre jej mimoriadne ľudský prístup k nim aj k ich rodinám. Opustením jej ambulancie sa jej starostlivosť o pacienta nekončí.

Mgr. Ľubica Kaiserová, dipl. d. s.

Mgr. Ľubica Kaiserová, dipl. d. s.

Je sestrou špecialistkou v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii a pracuje na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka na LF SZU a UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. S podporou ďalších rodín založila OZ malíček, vďaka ktorému sa jej podarilo zvýšiť povedomie verejnosti o problematike predčasne narodených detí.

PhDr. Monika Nováková

PhDr. Monika Nováková

Už 17 rokov pracuje ako sestra pri lôžku v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Pacienti sa jej často zdôverujú aj s trápením, s ktorým sa nechcú alebo nevedia zdôveriť lekárovi. Každodenná empatia, čas vypočuť si pacienta a poradiť mu, je pre ňu samozrejmosťou. Jej odporúčania, optimizmus pri riešení nielen zdravotných problémov pomohli mnohým.

Zahlasujte aj v kategórií

Ako ovplyvnila zmena zákona predpisovanie vašich liekov?

27%
56%
6%
5%
6%