Tretia celoslovenská pacientska konferencia AOPP

23.11.2019 | 9:00 am - 1:00 pm

Asociácia na ochranu práv pacientov organizuje v poradí už Tretiu celoslovenskú pacientsku konferenciu a Štvrtú národnú konferenciu EUPATI SK, ktorá sa uskutoční 22. - 23. novembra 2019 v hoteli Vienna House Easy v Bratislave. Témou tohto ročníka bude PARTNERI PRE ZDRAVIE – PARTNERI PRE ZMENY​. Okrem zaujímavých prednášok a diskusií na vás čaká večerné udeľovanie ocenení "Môj lekár" a "Moja sestra", v rámci ktorého vôbec po prvýkrát rozhodne o svojom víťazovi aj široká verejnosť.​

V prípade záujmu o účasť sa, prosím, prihláste e-mailom na helena.valcekova@aopp.sk najneskôr do 8. novembra 2019. 

Viac sa dozviete v priloženom ​programe konferencie, prípadne na telefónnom čísle 0910 904 634. 


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

30%
23%
30%
18%