Liga zdravia Slovensko oslávila 10 rokov

24.05.2023
article_761

Pozvanie na 10. výročie Ligy zdravia Slovensko v Trnave dostala aj prezidentka AOPP Mária Lévyová a s radosťou ho prijala. Predsedníčke ligy poďakovala za jej prácu a všetkým účastníkom popriala pevné zdravie a veľa úspechov.

V príhovore poďakovala pani predsedníčke Vilme Houbovej za 10-ročné úsilie a spájanie síl v prekonávaní prekážok, ktoré nám pacientom prinášajú naše ochorenia, za skvelé líderstvo a vodcovstvo, za nádej a pomoc pacientom s diagnózami, ktorých liečbu a stabilizáciu ich ochorení napomáha liga dosiahnuť edukáciou, pohybovými aktivitami, ozdravnými pobytmi a vzájomnou výmenou skúseností a podporou. Zaželala pani predsedníčke, ako aj členom ligy, sympatizantom veľa stabilného zdravia, šťastia a radostných a zmysluplných spoločných podujatí.

Osláv sa zúčastnili členovia ligy, zástupcovia TTSK, odborníci lekári, spolupracujúce spoločnosti. Pani predsedníčka Vilma Houbová veľmi pekne poďakovala prítomným za priazeň a spoluprácu počas spoločných 10 rokov. Vyjadrila presvedčenie, že radosť zo spoločných aktivít organizovaných ligou čaká členov a spolupracovníkov aj počas ďalšieho, veríme, že dlhého obdobia.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%