UNLP oceňuje aktivitu mladých rómskych darcov obličiek

13.03.2023
article_739

Spolupatričnosť a blízke rodinné vzťahy sú pre rómsku komunitu typické. Ak niekto v rodine ochorie, tieto charakteristické vlastnosti sa u Rómov ešte umocňujú. Odborníci Transplantačného centra Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice sa o tom, počas svojej klinickej praxe, už viackrát presvedčili. „Za takmer dve desaťročia sme obličku na transplantačné účely odobrali vyše 100 živým darcom pričom 20 % z nich boli Rómovia – mamy, otcovia, súrodenci, manželia a manželky,“ hovorí MUDr. Tatiana Baltesová, PhD. z Transplantačného oddelenia.


Darovanie obličky – najväčší prejav ľudskosti a lásky k blížnemu

Naša nemocnica vlani nominovala piatich mladých rómskych darcov na celoslovenské prestížne ocenenie Roma Spirit za ich obdivuhodný a inšpirujúci čin v kategórii ČIN ROKA. „Darovanie orgánu nemôže byť podľa legislatívy ohodnotené finančne, preto sme si dovolili vyzdvihnúť najmladších z nich, aj keď ocenenie by si zaslúžili všetci darcovia, sú to výnimoční ľudia,“ tvrdí lekárka Baltesová. „Darovanie obličky v mladom veku je spojené s nepatrne vyšším rizikom možných komplikácií u darcov, lebo mladší darcovia majú pred sebou dlhšie obdobie života, počas ktorého sa môžu vyskytnúť aj menej pravdepodobné životné okolnosti alebo choroby, ktoré sa pred odberom obličky nedajú zistiť ani predvídať.“

Najmladší rómski darcovia obličiek majú radi ľudí, to je ich recept na šťastie

Monika Mitrová, z Uble, ako 29-ročná rómska asistentka podpory zdravia a mamička iba 2-ročného dieťaťa, svojou obličkou pomohla sestre, ktorá vďaka nej vôbec nemusela podstúpiť dialýzu, ktorá jej hrozila. Od svojich 12-rokov sa bála o sestru, ktorá mala vrodené problémy s močením. „Ešte ako malému dieťaťu jej museli vyoperovať jednu obličku s cystou a tá, ktorá jej ostala, o niekoľko rokov zlyhala,“ spomína na kritické obdobie v živote ich rodiny. Darovať obličku sestre sa rozhodla hneď, bez ohľadu na riziká. „Som rada, keď som poslom dobrých správ a v spoločnosti ľudí, ktorých mám rada sa cítim dobre, to je môj recept na šťastie,“ dodáva Monika. V nedeľu, 5. marca, uplynuli 4 roky od transplantácie, obe dámy sa majú dobreJ

Iba 26-ročný Lukáš Balog z Červenice pri Prešove v roku 2021 daroval obličku svojej sestre. „Môj život sa zmenil. Uvedomil som si, že niekto kto zdravie má, si ho necení a ja som si ho začal vážiť,“ hovorí Lukáš. Doma sa dnes zo zdravia teší celá rodina. Jeden bez druhého nevieme žiť a ak niečo bolí jedného, bolí nás to všetkých. Ďakujem všetkým odborníkom vašej nemocnice.“

Plány do budúcnosti majú darcovia aj príjemcovia obličiek rovnaké

„Túžime žiť „normálny život“, byť zdraví, tráviť čas s rodinou, tešiť sa s narodených detí, pracovať a vidieť, že sestra sa má dobre,“ hovorí darca obličky Lukáš. „Najviac si želám, aby naše obličky pracovali čo najdlhšie,“ praje si za všetkých darkyňa Monika.

Príčinou zlyhania obličiek sú najmä dlhoročná cukrovka a neliečený vysoký krvný tlak

V priebehu desaťročí sa zmenil charakter chorôb, ktoré závažným spôsobom poškodzujú obličky – viedla k tomu lepšia nefrologická starostlivosť u detí i dospelých, nové lieky a vyšší vek pacientov. Dnes je najčastejšou príčinou zlyhania obličiek najmä dlhoročná cukrovka a neliečený vysoký krvný tlak. Rizikovými faktormi sú tiež opakované infekcie v močovej sústave alebo nekontrolované užívanie niektorých liekov.

Transplantačné centrum UNLP poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s rôznymi chorobami obličiek, aj tým, ktorí potrebujú dialýzu alebo transplantáciu. „Obličky nemajú len vylučovaciu funkciu, ale pôsobia na tvorbu červených krviniek, na chorobu kostí, vyrovnávanie vnútorného prostredia. Patria k životne dôležitým orgánom a sú rovnako nevyhnuté ako srdce či mozog,“ hovorí nefrológ UNLP Košice, MUDr. Robert Roland.

„Je skupina pacientov, ktorá nie je na transplantáciu indikovaná z medicínskych dôvodov, chorí to musia prijať. Ostáva im jediná možnosť – dialýza, vyžaduje určité obmedzenia, ktoré značne závisia od spolupráce pacienta. Zlepšila sa však kvalita prístrojov, lepšie sa kontrolujú zmeny počas dialýzy. Napríklad diétny režim je podstatne voľnejší. Je to stále vynikajúci spôsob, ako sa postarať o chorého pred transplantáciou alebo mu umožniť kvalitnejší život,“ dodáva nefrológ.

Bez darcov orgánov niet ani transplantácií

Darovanie obličky za života inému sa považuje za najvyšší prejav šľachetnosti a ľudskosti. V takmer 90 % prípadoch ide totiž o transplantácie obličiek od mŕtvych darcov. Darcovstvo obličky je bezodplatné a v žiadnom prípade nemôže byť motivované finančne. „Mrzí nás, že spoločenské ohodnotenie darcov obličky je minimálne. Preto sme chceli vyzdvihnúť altruistické správanie malej skupiny mladých rómskych darcov aj prostredníctvom iniciatívy Roma Spirit. Majú náš obdiv a úctu. Verím, že inšpirovali mnohých ku konaniu dobra a k pomoci chorým,“ uzatvára lekárka Baltesová.

Ak sa aj vy ocitnete v podobnej situácii, nerozmýšľajte dlho, čas hrá proti vám, pomôžte svojmu blízkemu. Je veľa pacientov i detí, ktorí čakajú na „svoju“ obličku a 3-krát týždenne po štyri hodiny podstupujú náročnú dialýzu a darcovia chýbajú. A hlavne, nenechajte sa odradiť okolím.


Tlačová správa UNLP Košice, 9. marec 2023


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

12%
42%
19%
0%
27%